• studiopsychologiczne@gabinetus.pl
  • +48 664 600 261

GABINETUS

Owner

Marta Głowacka

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia.
Zostałam zakwalifikowana do kursu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Trenerem TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Jako studentka  doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w międzynarodowych korporacjach.  Pracowałam zarówno na stanowiskach obsługi klienta jak również pełniłam rolę kierownika średniego szczebla, gdzie byłam odpowiedzialna za pozyskanie i tworzenie zespołu. Prowadziłam dziesiątki rozmów kwalifikacyjnych w celu doboru najlepszych osób.

W moim życiu bliska mojemu sercu jest psychologia, dlatego wybrałam ją jako ścieżkę dalszego rozwoju i nabyłam doświadczenie pracując w żłobku oraz szkołach podstawowych.

Od blisko dekady realizowałam i realizuję szereg szkoleń i warsztatów w ramach projektów unijnych. Byłam odpowiedzialna za opracowanie i realizację szkoleń dla szerokiego grona osób, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, czy też osób długotrwale bezrobotnych.

Chętnie podejmuję się zleceń od szkół, dla których regularnie prowadzę warsztaty w zakresie profilaktyki i psychoedukacji. Odbiorcami moich warsztatów są zarówno uczniowie, ich rodzice a także kadra pedagogiczna.

Od 2019 rozwijam się u boku psychoterapeutów specjalizujących się w nurcie psychodynamicznym. Posiadam bogate doświadczenie w pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu grup wsparcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Aktualnie realizuję się zawodowo jako właściciel swojej działalności gospodarczej, w ramach której spełniam swoje marzenie prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych, tak ważnych i przydatnych w satysfakcjonujących relacjach społecznych.

Moją misją zawodową jest wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców w prawidłowym rozwoju, dlatego utworzyłam MarTUSowy Domek, jako odpowiedź na potrzeby społeczne.

Wierzę, że odpowiednio wcześnie przeprowadzona diagnoza oraz terapia może pomóc uniknąć wielu problemów z jakimi szczególnie teraz borykają się dzieci, młodzież a także dorośli.
Mam świadomość, że wielu problemom można zaradzić, uzyskując odpowiednio wcześniej profesjonalne wsparcie psychologiczne czy psychoterapeutyczne.

Zajmuję się:

  • Treningiem Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży
  • Pomocą psychologiczną
  • Interwencją w kryzysie
  • Poradnictwem psychologicznym
  • Szkoleniami dla uczniów, nauczycieli i rodziców
  • Prowadzę grupy rozwojowe z elementami socjoterapii dla młodzieży
  • Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Moją misją zawodową jest wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzież jak również wsparcie dla ich rodziców